Potamotrygon castexi Otorongo "White seam"
Potamotrygon castexi Otorongo White seam

Potamotrygon castexi Otorongo "White seam"