Bildergalerie - Rochen Potamotrygon motoro "Royal Marbled"
Potamotrygon motoro Royal Marbled

Potamotrygon motoro "Royal Marbled"