Bildergalerie - Rochen Potamotrygon motoro Marbled "Ventuari"
Potamotrygon motoro Marbled Ventuari

Potamotrygon motoro Marbled "Ventuari"